La gespa d’aquest camp, degut al seu ús intensiu, vist que encara tenia capacitat esportiva, la seva instal·lació, va ser possible gràcies a un procés curós de retirada del material, mitjançant maquinària molt específica, que ha permès que el 95% de la gespa es pogués reinstal·lar, així com també el 85% dels farcits, amb el conseqüent estalvi d’emissions de CO2.

Aquesta obres s’han dut a terme dins el marc de les obres adjudicades a S&L en data 18 de novembre de 2019, en la licitació “substitució i reaprofitament de paviments esportius de gespa artificial en diferents instal·lacions esportives de Vilafranca del Penedès”.