Les obres del camp de futbol de Zamudio han finalitzat d’acord amb els terminis establerts. Els futbolistes del municipi podran gaudir de les màximes garanties de qualitat que ofereixen els nostres productes i estrenaran la seva esperada i nova gespa.