OBRES

Camp de futbol La Creu, Sabadell (Barcelona)

Retirada de la gespa existent al camp, preparació del terreny i subministrament e instal·lació de la gespa nova.

Camp amb gespa EXACT 20 (950 m² d’instal·lació).