OBRES

Camp de futbol Elexalde, Galdakao (Bizcaia)

El mes de juny han finalitzat les obres de remodelació de camp de futbol a Galdakao. S’ha realitzat la retirada de gespa existent i instal·lació d’un nova gespa Team Master 40/150 amb farcit de suro. El camp ha estat testat i ha passat els assajos FIFA Quality.