El passat 30 d’octubre, va tenir lloc la signatura de l’Acta de recepció de les obres de subministrament i substitució de gespa artificial del camp de futbol 11 i annex del Complex poliesportiu Usabal de Tolosa. Amb aquest acte, es van donar per finalitzades les obres. El nou camp junt amb la zona annexa està dotat amb gespa artificial d’alta qualitat i màxima exigència.

Així mateix, i després de realitzar els assaigs in situ, per laboratori homologat, segons normativa UNE EN 15330-1, la gespa instal·lat ha superat amb èxit els paràmetres que exigeix la normativa.