Les feines de desmuntatge de la gespa artificial del camp de futbol d’Altamira, a la localitat d’Ordizia (Gipuzkoa) es van iniciar l’última setmana de juliol.

El desmuntatge es va realitzar amb una maquinària innovadora dins el programa Horizon 2020, finançat per la Unió Europea. La màquina, amb una amplada de 4 metres, permet desmuntar la gespa antiga i separar-ne els farcits, amb la finalitat de poder-los reutilitzar.

Les feines tindran una durada de 25 dies.