WINNER

Gruix del fil: 275 μm
Amplada del fil: 1 mm
Altura: 40/50/55/60 mm

CERTIFICATS

El control de qualitat és una part crucial del procés de producció. El laboratori de JUTAgrass verifica les fibres, el tufting i els paràmetres de recolzament secundaris.

Cada any es realitzen auditories de qualitat, seguretat, medi ambient i responsabilitat social corporativa segons les certificacions ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Basant-se en els requeriments dels nostres clients, JUTAgrass està aprovat per diferents normes internacionals (com la EN 15330-1, la norma francesa NF-P 90-112, les normes alemanyes DIN EN 15330-1 i RAL o la norma nòrdica escandinava).

La seguretat és la característica clau, especialment als patis d’esbarjo. Diversos productes de JUTAgrass s’han sotmès a tests per HIC (criteri per les lesions al cap).

Certificats Esportius

 

JUTA és un productor de gespa artificial per a camps de futbol amb llicència de la FIFA. D’acord amb els requeriments dels clients, els projectes estan certificats per a la qualitat FIFA o FIFA Quality Pro. JUTA ofereix suport tècnic i d’instal·lació per a projectes de futbol que han de ser certificats per la FIFA.

Consulta el llistat de camps amb el certificat FIFA Quality.

 

.
JUTA ofereix diversos tipus de gespa de tennis o multiesportiu amb el certificat ITF com, per exemple, Fast Track 15 o Game 12.

.
JUTA posseeix el segell de productor certificat de FIH (Federació Internacional d’Hockey).

JUTAgrass Master, Champion i Warrior estan aprovats segons el World Rugby (ex IRB) per als camps de futbol professional i rugby.

Certificats de Seguretat

Els sistemes amb productes JUTAgrass han estat sotmesos a diverses proves d’acord amb la norma europea EN1177. Existeixen diferents límits crítics d’altura d’una caiguda per a sistemes individuals.

Certificats de Qualitat

JUTAgrass es produeix d’acord amb les normes europees EN.

Tot el procés de producció està subjecte a les normes ISO 9001, 14001 i 18001.