Valors

Compromesos amb els ODS de l’Agenda 2030

A Sports & Landscape by Ignasi Senabre hem convertit els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides en la nostra missió: estem decidits a crear un impacte positiu social i mediambiental

La responsabilitat social i mediambiental que professem a Sports & Landscape by Ignasi Senabre s’articula al voltant del nostre compromís amb l’Agenda 2030. El desenvolupament sostenible va més enllà del que fem, és el que som. Perquè les empreses són pilars fonamentals en les societats i tenen un paper decisiu en el creixement conjunt, creiem fermament en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides per impulsar un nou model de societat, més inclusiu i equilibrat, més respectuós amb les persones i amb el planeta.
L’economia circular, el desenvolupament d’eco-innovacions, el control i la reducció de les emissions de carboni i la col·laboració per crear comunitats més inclusives són algunes de les accions que estem promovent per avançar cap al canvi de paradigma requerit.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible es compon de 17 objectius i 169 metes. Per al seu seguiment, es van dissenyar 232 indicadors que poden mesurar-se a través de les dades estadístiques. Sports & Landscape impacta en 21 de les 169 metes.

Els ODS que treballem
a Sports & Landscape

Contribuïm a la salut i el benestar de les nostres comunitats a través del foment de la pràctica de l’exercici físic i l’esport del futbol. Col·laborem amb la Fundació Cruyff per promoure aquest esport entre els joves, per lluitar contra l’obesitat infantil. A més, en la construcció de les instal·lacions esportives, fem servir productes sostenibles reciclables i processos de baixes emissions, certificats amb comptador de CO2. Incentivem també entre els nostres empleats el desplaçament sostenible i el consum de fruites i verdures.

Hem elaborat un pla d’igualtat tot i que no estem obligats per llei. Apliquem mesures per a la conciliació i corresponsabilitat a la llar, que es certifiquen anualment a través de la ISO 45001. Durant la pandèmia per coronavirus hem implantat el teletreball i la flexibilitat d’horaris per a la plantilla d’ambdós sexes. Així mateix, contribuïm a la lluita contra els rols de gènere que dominen les indústries de l’esport i la construcció, molt masculinitzades, promovent la contractació de dones per a llocs de tècnica, directora, cap i peona d’obra.

Comptem amb un pla de gestió de residus que persegueix la reducció de generació de plàstics i microplàstics en el medi ambient. Evitem l’ús de cautxú SBR, reciclem i reutilitzem els materials, i instal·lem canaletes de retenció per evitar que les fibres desgastades acabin en el sistema d’aigües residuals amb el reg dels camps de futbol.

La nostra activitat contribueix a generar creixement econòmic i creem llocs de treball fixos de qualitat, amb condicions laborals justes i igualitàries, i millorades respecte a les ofertes al conveni actual. També promovem la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

Mitjançant la nostra aliança amb els principals productors de gespa artificial i altres agents clau com la Universitat de Castella La Manxa, impulsem la innovació en aquesta indústria i el desenvolupament de nous productes més sostenibles. Realitzem estudis de viabilitat i reciclatge dels productes retirats i proposem noves instal·lacions amb gespa reciclada, reutilitzada o sense càrrega de cautxú SBR.

Treballem per la integració social de grups en exclusió i, en els treballs en què és possible, destinem un 10% del pressupost a la contractació de mà d’obra de centres d’inserció sòcio-laboral, com Josenea. També col·laborem amb la Fundació Johan Cruyff, que fomenta entre els infants vulnerables l’esport i els valors associats d’integració, treball en equip i salut, contribuint així a la reducció de les desigualtats.

Participem en la creació de ciutats i comunitats sostenibles a través de l’economia circular amb el nostre procés de reutilització i reciclatge de la gespa artificial, ja sigui per cobrir un nou camp de futbol o per a ús lúdic o decoratiu en altres emplaçaments públics i privats.

Apliquem un innovador mètode per a la renovació i el reciclatge de la gespa in situ, que és lliure de residus i disminueix el consum energètic i el cost, ja que permet reutilitzar els materials. També fomentem la contractació d’empreses locals amb criteris socials i ambientals en la seva selecció.

Apostem per minimitzar l’impacte en el medi ambient i per això som una empresa certificada en la petjada de CO2 per al muntatge i desmuntatge de la gespa i la reutilització de materials, amb comptador d’emissions de carboni.

Col·laborem amb la Fundació Johan Cruyff per promoure entre els nens l’esport i valors com respecte, salut, integració i treball en equip, amb la Universitat de Castella La Manxa en un projecte d’investigació de sostenibilitat, i amb Pimec i Indescat en el desenvolupament de projectes d’economia sostenible i circular.

Els ODS que treballem
a Sports & Landscape

Contribuïm a la salut i el benestar de les nostres comunitats a través del foment de la pràctica de l’exercici físic i l’esport del futbol. Col·laborem amb la Fundació Cruyff per promoure aquest esport entre els joves, per lluitar contra l’obesitat infantil. A més, en la construcció de les instal·lacions esportives, fem servir productes sostenibles reciclables i processos de baixes emissions, certificats amb comptador de CO2. Incentivem també entre els nostres empleats el desplaçament sostenible i el consum de fruites i verdures.

Hem elaborat un pla d’igualtat tot i que no estem obligats per llei. Apliquem mesures per a la conciliació i corresponsabilitat a la llar, que es certifiquen anualment a través de la ISO 45001. Durant la pandèmia per coronavirus hem implantat el teletreball i la flexibilitat d’horaris per a la plantilla d’ambdós sexes. Així mateix, contribuïm a la lluita contra els rols de gènere que dominen les indústries de l’esport i la construcció, molt masculinitzades, promovent la contractació de dones per a llocs de tècnica, directora, cap i peona d’obra.

Comptem amb un pla de gestió de residus que persegueix la reducció de generació de plàstics i microplàstics en el medi ambient. Evitem l’ús de cautxú SBR, reciclem i reutilitzem els materials, i instal·lem canaletes de retenció per evitar que les fibres desgastades acabin en el sistema d’aigües residuals amb el reg dels camps de futbol.

La nostra activitat contribueix a generar creixement econòmic i creem llocs de treball fixos de qualitat, amb condicions laborals justes i igualitàries, i millorades respecte a les ofertes al conveni actual. També promovem la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

Mitjançant la nostra aliança amb els principals productors de gespa artificial i altres agents clau com la Universitat de Castella La Manxa, impulsem la innovació en aquesta indústria i el desenvolupament de nous productes més sostenibles. Realitzem estudis de viabilitat i reciclatge dels productes retirats i proposem noves instal·lacions amb gespa reciclada, reutilitzada o sense càrrega de cautxú SBR.

Treballem per la integració social de grups en exclusió i, en els treballs en què és possible, destinem un 10% del pressupost a la contractació de mà d’obra de centres d’inserció sòcio-laboral, com Josenea. També col·laborem amb la Fundació Johan Cruyff, que fomenta entre els infants vulnerables l’esport i els valors associats d’integració, treball en equip i salut, contribuint així a la reducció de les desigualtats.

Participem en la creació de ciutats i comunitats sostenibles a través de l’economia circular amb el nostre procés de reutilització i reciclatge de la gespa artificial, ja sigui per cobrir un nou camp de futbol o per a ús lúdic o decoratiu en altres emplaçaments públics i privats.

Apliquem un innovador mètode per a la renovació i el reciclatge de la gespa in situ, que és lliure de residus i disminueix el consum energètic i el cost, ja que permet reutilitzar els materials. També fomentem la contractació d’empreses locals amb criteris socials i ambientals en la seva selecció.

Apostem per minimitzar l’impacte en el medi ambient i per això som una empresa certificada en la petjada de CO2 per al muntatge i desmuntatge de la gespa i la reutilització de materials, amb comptador d’emissions de carboni.

Col·laborem amb la Fundació Johan Cruyff per promoure entre els nens l’esport i valors com respecte, salut, integració i treball en equip, amb la Universitat de Castella La Manxa en un projecte d’investigació de sostenibilitat, i amb Pimec i Indescat en el desenvolupament de projectes d’economia sostenible i circular.

Compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient

Renovem camps de futbol amb gespa artificial desmuntable amb el més estricte respecte per la natura. L'ecologia i les reduccions del CO2 són les nostres màximes. El desenvolupament sostenible va més enllà del que fem, és el que som.

Apostem per un model més inclusiu i respectuós amb les persones i el planeta

Ens diferenciem de la competència pels ferms valors que professem, especialment en matèria de sostenibilitat i igualtat de gènere.

Nova imatge, tot el know how

Hem redissenyat la nostra marca per posar en valor la figura del nostre fundador i gerent, Ignasi Senabre, qui acumula una trajectòria de més de 30 anys en aquest mercat.