OBRES

Camp de futbol municipal Giltxaurdi, Elizondo – Baztan (Navarra)

El passat mes de novembre han conclòs les obres de remodelació del camp de futbol municipal Giltxaurde a Baztan. Els treballs consistien en la retirada de gespa artificial existent, instal·lació de nova gespa artificial de 40 mm sobre una base elàstica drenant de 16 mm i reblert de suro.