OBRES

Camp de futbol de l´escola Avenç, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

El passat mes d’abril, en col·laboració amb la Fundació Collserola, es van realitzar les obres de remodelació del pati de l’Escola Avenç a Sant Cugat del Vallès. En una setmana s’ha instal·lat la gespa artificial tipus ACTIVE sense farcit de cautxú, porteries i xarxa per a pilotes noves.