OBRES

Instal·lació gespa artificial reutilitzada en camp annex de la Ciutat Esportiva de Tafalla (Navarra)

Sports&Landscape amb un dels seus principals objectius fixats en el medi ambient, aquest mes d’octubre, va realitzar les obres de pavimentació amb gespa artificial reutilitzada del camp principal de la Ciudad Deportiva de Tafalla, i que va ser renovat durant les mateixes obres de substitució de la gespa.

El paviment existent es trobava en desús i força malmès. Així, es va procedir a la reparació i neteja de la superfície per a instal·lar la gespa reutilitzada del camp principal, amb la incorporació de farcits de sorra i cautxú. Així com marcatge de línies de joc.

Ara, la Ciudad Deportiva disposa de dos camps de futbol de gespa artificial, un amb gespa d’última generació de 60 mm i una alta densitat de puntades per m2, i que compleix amb els estàndards de la norma FIFA Quality, i l’altra, el camp annex, amb gespa reciclada.