Entre els dies 10 i 11 de setembre es van realitzar els assajos in situ en els camps de Fort Pienc, Ripollet i Sabadell sota els paràmetres de la normativa UNE EN 15330-1. Els resultats dels assajos han estat favorables, el que significa que el terreny de joc gaudeix d’òptimes condicions biomecàniques.