Sports & Landscape s’ha encarregat de la renovació de la gespa artificial del camp de futbol de Sant Oleguer, de l’Ajuntament de Sabadell.

Després de més de deu any d’ús de l’antiga gespa, el consistori de Sabadell va licitar aquesta execució, que va guanyar Sports & Landscape. Els treballs, que s’han portat a terme durant un mes i ja estan acabats, han inclòs la retirada de l’antiga gespa i la substitució per una nova d’entre 40 i 45 mm d’alçada, amb farcits de sorra i cautxú.

El camp, amb una superfície total de 5.775 metres quadrats, ha estat assajat in situ sota els paràmetres de la norma UNE-EN 15330-1:2014.