El passat 30 d’octubre, al camp de futbol del Poliesportiu Usabal de Tolosa, es van realitzar les proves in situ, per un laboratori homologat, segons normativa UNE EN 15330-1.

La gespa instal·lada ha superat amb èxit els paràmetres que exigeix la normativa.