Durant aquest mes de juliol, s’han realitzat els treballs de desmuntatge de la gespa artificial, i instal·lació de la nova gespa mixta, combinació de fibra monofilament i fibril·lada, amb farcits de sorra i cautxú.

El camp de futbol de Sant Jordi compta amb una superfície de 5.800 m2.