El passat 3 de setembre, va tenir lloc la signatura del contracte de subministrament i substitució de gespa artificial del camp de futbol 11 i annex de l’complex poliesportiu Usabal

Els treballs consistiran en la retirada de la gespa actual i col·locació d’una gespa artificial amb farciment de sorra de i cautxú SBR sobre una superfície total de 8.600 m2.

Les obres començaran en breu. I la durada estimada serà de 5 setmanes.