El passat 10 de setembre, va tenir lloc la signatura del contracte de substitució de gespa d’herba artificial prèvia correcció de pendents amb aglomerat asfàltic al camp de futbol Urbieta I (Hego Zelaia) de Gernika-Lumo, de 6.700 m2.

Les obres començaran en breu. I la durada estimada serà de 2 mesos.

La gespa a instal·lar consistirà en un nou sistema sense cautxú SBR i amb base elàstica prefabricada.