Aquesta setmana ha tingut lloc la formalització del contracte de subministrament per a la renovació de la gespa artificial del camp municipal de futbol “San Roque” a Murchante (Navarra).

Els treballs de desmuntatge de la gespa s’iniciaran en breu. La durada prevista serà de 30 dies.

El camp de futbol compta amb una superfície de 7.140 m2 i s’instal·larà una gespa amb farciment de sorra i granulat de cautxú.