S’han finalitzat els treballs de desmuntatge de la gespa artificial del camp de futbol d’Altamira, a la localitat d’Ordizia, Gipuzkoa.

El desmuntatge es va realitzar amb una maquinària innovadora, dins el programa Horizon 2020, finançat per la Unió Europea. La màquina, amb una amplada de 4 metres, permet desmuntar la gespa antiga i separar-ne els farcits, amb la finalitat de poder-los reutilitzar.

Les feines van tenir una durada de 25 dies.