Durant la primera setmana de novembre, Sports & Landscape ha estat present en una de les fires més importants a nivell mundial, especialitzada en activitats a l’aire lliure, accessoris esportius i de bany, celebrada cada dos anys a Colònia (Alemanya). Aquest any ens hem interessat sobretot en el reciclatge, el que ens ha portat a participar en nombroses reunions i conferències.