Sports & Landscape by Ignasi Senabre ha participat al Projecte de Valor Compartit i de Mesura dels Resultats Socials i Mediambientals amb l’Estàndard B Corp, desenvolupat per INDESCAT, el clúster de la indústria esportiva de Catalunya, del qual som membres. El projecte s’ha portat a terme amb l’acompanyament de la consultoria Roots for Sustainability i el suport d’ACCIÓ.

Ens sentim molt satisfets d’haver estat “finishers” d’aquest projecte, enfocat a ajudar a les empreses del clúster a incorporar l’impacte social i mediambiental en la nostra estratègia empresarial. El fet d’haver arribat a l’etapa final valida el compromís de Sports & Landscape per crear un impacte positiu en la societat, a través d’accions mediambientals i socials.

La sessió de tancament del projecte, en el qual han participat una cinquantena d’empreses i entitats del sector esportiu, es va celebrar el passat 15 de març i va servir per compartir els resultats obtinguts, en la mesura de l’impacte social i mediambiental amb l’estàndard B Corp i en la identificació d’oportunitats de generació de valor compartit (econòmic, social i mediambiental). En aquest sentit, s’han formulat 10 possibles iniciatives a desenvolupar des del clúster i/o pels membres.

Quant als resultats agregats de les empreses participants en el projecte en les àrees de la B Impact Assessment (governança, treballadors, comunitat, medi ambient, clients), la puntuació aconseguida es troba per sobre de la mitjana d’empreses similars que utilitzen aquesta eina d’avaluació. Així, es verifica que en el conjunt d’aquestes empreses existeixen pràctiques sostenibles significatives que serveixen de punt de partida per seguir millorant.