Aquest mes de d’agost, s’han dut a terme les obres d’instal·lació de gespa artificial en dues de les pistes de l’Escola Pedralbes, i que eren de formigó. A més, s’ha renovat tot l’equipament esportiu, porteries de futbol 7 i porteries de futbol sala, així com les xarxes atura-pilotes que separen ambdues pistes i el perímetre de l’escola.

S’han instal·lat un total de 1.600 m2 de gespa artificial llastrada amb sorra de sílex.