Manteniments sostenibles de camps de futbol de gespa artificial

Sports & Landscape ha portat a terme treballs de manteniment dels camps de futbol de gespa artificial d’Aldea i Gandesa, amb el robot ecològic i autònom TurfRob, que redueix les emissions de diòxid de carboni perquè aconsegueix la màxima eficiència energètica.
Aquests dos camps es van instal·lar ara fa un any, entre desembre de 2022 i gener de 2023, i per als dos es va optar per una gespa del tipus Team Master 40 instal·lada sobre una base elàstica prefabricada i amb un farcit exclusiu de sorra, seguint l’última normativa europea que veta el cautxú.
El programa de manteniment dissenyat pels especialistes de Sports & Landscape per als camps d’Aldea i Gandesa ha estat concebut amb un enfocament integral per preservar la qualitat de la gespa artificial, però tenint en compte també criteris mediambientals, buscant la neutralitat d’emissions de CO2, d’acord amb les directrius de la ISO 14001 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
Després de seleccionar el programa de manteniment desitjat, el robot TurfRob treballa sense supervisió, de forma totalment autònoma, fins i tot de nit. La seva bateria d’alt rendiment permet rastellar i descompactar el farciment i raspallar i redreçar les fibres de la gespa artificial durant hores, amb la qual cosa resulta un manteniment perfecte i molt precís, buscant la màxima eficiència energètica.
Amb el tractament regular amb aquest robot, s’aconsegueix allargar la vida del camp fins a dos anys. A més, una cura correcta i precisa és clau per proporcionar una qualitat constant en les condicions de joc, assegurant així el màxim rendiment i seguretat de la superfície de joc.