Sports & Landscape participa al projecte “Green Grass Energy Strategies in Sports Fields”

Sports & Landscape segueix liderant la transició sostenible al mercat de la gespa artificial. Un pas més en aquest camí és la seva participació al projecte “Green Grass Energy Strategies in Sports Fields”, que pretén convertir els camps de futbol en col·lectors d’energia tèrmica i facilitar la reducció dels consums energètics de les instal·lacions esportives.

Es tracta d’un estudi finançat per Acció, en el marc del programa d’iniciatives de reforç a la competitivitat (IRC) de l’any 2023, després de ser un dels projectes més ben valorats en la convocatòria dirigida a clústers.

És una iniciativa interclúster que lidera INDESCAT amb la col·laboració del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, i en la qual també participen com a partners Claror, CET 10 i Paci Global, a més de Sports & Landscape.

El projecte té per objectiu impulsar l’aplicació de la innovadora tecnologia “collector field” als camps de futbol, utilitzant-los com a col·lectors d’energia tèrmica, com una mesura d’eficiència energètica. Es pretén aprofitar l’energia tèrmica del sol absorbida per la gespa dels propis camps per emmagatzemar-la i distribuir-la pels sistemes i equips que requereixen aigua calenta. El sistema proposat es basa en la distribució de col·lectors (tubs) per sota dels acabats de gespa dels camps.

En concret, es pretén conèixer de primera mà les possibilitats econòmiques i tècniques d’aplicar a Catalunya la tecnologia “collector field”, així com identificar el volum i tipologia d’instal·lacions esportives susceptibles d’aprofitar al màxim els avantatges d’aquesta tecnología. També es realitzaran estudis específics en diferents superfícies i condicions.

L’objectiu final del projecte és fer que aquests centres esportius siguin més competitius, tot reduint els seus consums energètics, a l’hora que s’impulsa la sostenibilitat de la seva gestió energètica, minimitzant el seu impacte ambiental i promovent el valor compartit.

“Green Grass Energy Strategies in Sports Fields” deriva de la iniciativa “Green Energy Strategies in Sports Facilities”, presentada en la convocatòria IRC de 2022, en què es va estudiar aquesta tecnología aplicada als camps dels Països Baixos.

El projecte forma part de l’estratègia de Valor Compartit desenvolupada per Acció que posa al centre aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o la sostenibilitat i que exigeix a les empreses mirar més enllà del seu benefici econòmic i valorar l’impacte que tenen les seves accions al seu entorn, una missió en la qual Sports & Landscape està plenament compromesa.